Natur/teknologi

.

TÆT PÅ FUGLE - TÆT PÅ NATUREN (0.-3. KLASSE)

Lær nogle af de danske fugle at kende gennem et spændende forløb, hvor vi går på opdagelse med øjne og ører i felten.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

SPIS DIT UKRUDT (0.-3. KLASSE)

Vi lærer om ukrudt som spiseplanter og laver lækre grønne deller af dem.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

MUS FOR EN DAG (0.-2. KLASSE)

Vi leger og lærer om musenes adfærdsmønstre og levevilkår i den omkringliggende natur.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

KRYB OG KRAVL (0.-3. KLASSE)

Vi leger og lærer om insekter og deres betydning for økosystemet.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

HÅNDVÆRK OG DESIGN - GRØN SLØJD (0.-3. KLASSE)

Vi lærer om håndværk, træsorter og design i udeomgivelser.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

DET FORUNDERLIGE VANDHUL (0.-3. KLASSE)

Vi fisker med net og ketsjere, indsamler og iagttager økosystemets organismer og arbejder med praktisk undersøgende arbejde.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

PILEFLET (3. KLASSE)

Eleverne lærer at arbejde med pil fra egen pilemark.

Middelalderlandsbyen er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

MIDDELALDERMAD (3. KLASSE)

Vi laver mad som i Middelalderen!

Middelalderlandsbyen er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

MIDDELALDERLANDSBYENS VÆRKSTEDER (0.- 3. KLASSE)

Lær at smede, lave keramik eller slå reb - eller noget helt fjerde på et af Middelalderlandsbyens mange historiske værksteder.

Middelalderlandsbyen er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og book forløb

SEJLERHUSET (0.-3. KLASSE)

Hos Sejlerhuset kan alle skolebørn prøve kræfter med naturen, prøve grænser af i fællesskab med andre og i trygge rammer. Sejlerhuset har kanoer, kajakker, joller, udstyr til forskellige vandsportsgrene, lavuu, bålplads og meget mere.

Sejlerhusets mål er at sikre børn og unge i Brøndby Kommune trygge rammer og fælles oplevelser, der kan skabe samhørighed på tværs af alder, køn og interesser og som giver oplevelsen af fælles ansvar for egen og andres færden i naturen. Formålet er også at tilbyde teoretisk viden og især praktiske aktiviteter til børn og unge for herigennem at skærpe interessen for søsport og give gode oplevelser i naturen.

Sejlerhuset er med til at:

  • Give børn og unge tryghed og ansvar for naturen
  • Arbejde for større sikkerhed til søs og forebyggelse af ulykker
  • Etablere og fastholde sociale netværk i de rammer, som stedet kan tilbyde

Vær opmærksom på, at undervisning med sejllads kræver forudgående kursus – se kursuskataloget.

Bookingkontakt: Ring til Axel Nielsen fra Sejlerhuset og lav en aftale, der passer til dig og din klasse tlf. 20 44 41 03
Fag: Natur/teknik, biologi, idræt, timeløse fag
Trin: Alle
Pris: Gratis
Årstid: Forår, sommer og efterår
Adresse og mødested: Sejlerhuset, Strandporten 9, 2660 Brøndby Strand

BIERNES SOCIALE LIV I BISAMFUNDET (0.-3. KLASSE)

Hvor gammel bliver en bi?

Hvad er Honning og hvordan smager det?

Vi giver en introduktion til bifamiliens samfund og biernes livscyklus året rundt, taler om biavlerens opgaver og leger bier.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten

Læs om aktiviteten og book forløb

Har du en ide til en ny aktivitet?

Har du et forslag til en undervisningsaktivitet eller en idé, du gerne vil sparre om, så kontakt Det Pædagogiske Læringscenter på en af de fire skoler.

Sidst opdateret den 22. maj 2023