Matematik

.

MATEMATIK - FLADBRØD OG FORMER (4.-6. KLASSE)

Vi lærer geometri og om brøker gennem fremstilling af fladbrød.

Brøndby Naturskole udbyder denne aktivitet

Læs om aktiviteten og book forløb

BRÆTSPIL - NEFATAVL OG SKAK (4.-6. KLASSE)

Eleverne laver selv brikker til brætspil og afslutter med en turnering.

Middelalderlandsbyen er udbyder af denne aktivitet

Læs om aktiviteten og book forløb

LÆR OM HISTORIE, KORNSORTER OG MEKANIK PÅ BRØNDBYVESTER MØLLE (4.-6. KLASSE)

Læringsaktiviteten tager udgangspunkt i en rundvisning i Brøndbyvester Mølle fra bunden af møllen og helt op til det øverste dæk. På et tidspunkt i løbet af besøget kommer man også til at se møllevingerne dreje rundt.

Eleverne får viden om følgende:

  • Møllens historie og fremtid og placering lokalhistorien
  • Møllens opbygning og mekanik
  • Hejseværket i møllen
  • Hvad betyder det, at møllen krøjer?
  • Hvad bliver møllen brugt til i dag?
  • Hvordan kan der males korn på møllen?
  • De fire kornsorter hvede, byg, havre og rug vises frem og der bliver talt om, hvad de forskellige kornsorter bliver brugt til.

I møllen er der også anskuelsestavler og billeder af andre møller, stup møller og vandmøller.

Læringsaktivteten udbydes af frivillige fra Brøndbyvester Møllelaug i samarbejde med Middelalderlandsbyens skoletjeneste.

Bookingkontakt: Skriv en mail til en af de to frivillige rundvisere i møllelauget Erling på efiv@youmail.dk eller Torben på tn.goodwill@mail.tele.dk.

I mailen bedes du oplyse ønsker til datoer og angive, og angive hvor mange elever og lærere, der deltager.

Fag: Dansk, historie, matematik og madkundskab
Trin: Mellemtrin
Pris: Gratis
Tidsramme: Kl. 10-11.30 (varighed 1 ½ time)
Mål: Besøget bidrager til at øge elevernes kendskab til lokalhistorie, lokalhistorisk viden, styrker lokal identitet, Brøndbyvester Mølles historie og funktion.
Adresse og mødested: Brøndbyvester Mølle, Gammel Kirkevej 37, 2605 Brøndby

Det er også muligt at aftale et heldagsbesøg i Middelalderlandsbyen, hvor møllebesøg indgår i programmet for klassen/klasserne. Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels fra Middelalderens skoletjeneste på nijel@brondby.dk

Har du en ide til en ny aktivitet?

Har du et forslag til en undervisningsaktivitet eller en idé, du gerne vil sparre om, så kontakt Det Pædagogiske Læringscenter på en af de fire skoler.

Sidst opdateret den 20. november 2021