Natur/teknologi

.

SPIS DIT UKRUDT (4.-6. KLASSE)

Der findes en lang række urter i den danske natur som kan spises. Der fortælles historier og gives feltkarakter (kendetegn) af forskellige spiselige planter, som eleverne derefter indsamler fra Brøndbyskoven og på Vestvolden.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

SKOVHUGGER FOR EN DAG (4.-6. KLASSE)

Gennem teori, lege og praktisk arbejde gennemgår vi skovarbejde. Vi kommer ind på skovdrift, fældningsteknikker, træets anvendelse og sikkerhed.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

LIVET I VANDHULLET (4.-6. KLASSE)

Vi fisker med net og ketsjere, indsamler og iagttager økosystemets organismer og arbejder med praktisk undersøgende arbejde.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

INSEKTERNES FORUNDERLIGE VERDEN (4.-6. KLASSE)

Vi lærer om insekternes betydning for økosystemet.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

FJER OG FUGLE (4.-6. KLASSE)

Lær nogle af de danske fugle at kende gennem et spændende forløb, hvor vi går på opdagelse i felten med udstyr og sanser.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

FISKERI OG ØKOSYSTEMER (4.-6. KLASSE)

Eleverne bliver undervist i fiskens anatomi, fysiologi og tilpasning gennem praksisorienteret undervisning på Vestvolden.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

FISKERI OG DISSEKTION (4.-6. KLASSE)

Eleverne fisker med ruser og introduceres til fiskeriets udvikling og fiskens anatomi.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

DJEEO – ET GPS-BASERET SKOVLØB (4.-6. KLASSE)

Ved at spille Djeeo får eleverne motion, deres viden testes og de afprøver samarbejdsevner.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten.

Læs om aktiviteten og bo​ok forløb

MIDDELALDERLANDSBYENS VÆRKSTEDER (4.-6. KLASSE)

Lær at smede, lave keramik eller slå reb - eller noget helt fjerde på et af Middelalderlandsbyens mange historiske værksteder.

Middelalderlandsbyen udbyder denne aktivitet

Læs om aktiviteten og book forløb

SEJLERHUSET (4.-6. KLASSE)

Hos Sejlerhuset kan alle skolebørn prøve kræfter med naturen, prøve grænser af i fællesskab med andre og i trygge rammer. Sejlerhuset har kanoer, kajakker, joller, udstyr til forskellige vandsportsgrene, lavvu, bålplads og meget mere.

Sejlerhusets mål er at sikre børn og unge i Brøndby Kommune trygge rammer og fælles oplevelser, der kan skabe samhørighed på tværs af alder, køn og interesser og som giver oplevelsen af fælles ansvar for egen og andres færden i naturen. Formålet er også at tilbyde teoretisk viden og især praktiske aktiviteter til børn og unge for herigennem at skærpe interessen for søsport og give gode oplevelser i naturen.

Sejlerhuset er med til at:

  • Give børn og unge tryghed og ansvar for naturen
  • Arbejde for større sikkerhed til søs og forebyggelse af ulykker
  • Etablere og fastholde sociale netværk i de rammer, som stedet kan tilbyde

Vær opmærksom på, at undervisning med sejllads kræver forudgående kursus – se kursuskataloget.

Bookingkontakt: Ring til Axel Nielsen fra Sejlerhuset og lav en aftale, der passer til dig og din klasse tlf. 20 44 41 03
Fag: Natur/teknik, biologi, idræt, timeløse fag
Trin: Alle
Pris: Gratis
Årstid: Forår, sommer og efterår
Adresse og mødested: Sejlerhuset, Strandporten 9, 2660 Brøndby Strand

BIERNES SOCIALE LIV I BISAMFUNDET (4.-6. KLASSE)

Hvor gammel bliver en bi?

Hvad er Honning og hvordan smager det?

Vi giver en introduktion til bifamiliens samfund og biernes livscyklus året rundt, taler om biavlerens opgaver og leger bier.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten

Læs om aktiviteten og book forløb

FASANDISSEKTION (4.-6. KLASSE)

Der gives en introduktion til fasaner, jagt og dissektionsteknik, hvorefter der arbejdes praktisk med dissektion af fasaner, hvor børnene får praktisk erfaring med fugles opbygning.

Brøndby Naturskole er udbyder af aktiviteten

Læs om aktiviteten og book forløb

Har du en ide til en ny aktivitet?

Har du et forslag til en undervisningsaktivitet eller en idé, du gerne vil sparre om, så kontakt Det Pædagogiske Læringscenter på en af de fire skoler.

Sidst opdateret den 15. maj 2023